Mine målsætninger

Som kommunalbestyrelsesmedlem vil jeg arbejde der, hvor der er behov for min arbejdskraft, men min primære mærkesag er ”Fokus på familien”, som jeg her vil uddybe:

Jeg vil arbejde for, at familierne bliver hørt og får hjælp til at klare de udfordringer, de står overfor i dag med bl.a. arbejdsløshed og kontanthjælpsloftet, det går ud over børnene, og skal selvfølgelig hjælpes.

Hvilket er grunden til, at jeg vil arbejde for de unges muligheder for uddannelse. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse. Vi skal have nedbrudt fordommene om, at en gymnasialuddannelse er bedre eller finere end en erhvervsuddannelse. 
Sagt på en anden måde: ”Alle uddannelser er vigtige”, det samme er alle typer jobs.

Når man taler om familien, børn og unge kan man ikke komme udenom Integration. Brøndby Kommune har en multietnisk sammensætning, det er derfor vigtigt, at der også er fokus på dette område.

Brøndby Strand klarer sig ret godt, men det kan blive bedre. Fordomme kan aldrig fjernes helt, men der kan arbejdes på at mindske dem, så der kommer en bedre forståelse for de kulturelle forskelle borgerne imellem.
Jeg mener: ”Alle liv er vigtige”.